Teksten - Norbèr van Herwaarden
- Home - Toegepaste kunst - Kunst - Teksten - Werkwijze - Contact -

 

De eigen wetten van het keramische lichaam

 

Gelukkig worden ze nog steeds gemaakt, kunstvoor­werpen die de fantasie aan­wakkeren, de verbeeldings­kracht prikkelen en tot onder­zoek uitnodigen. Norbèr van Herwaarden lijkt er een patent op te hebben. In zijn keramische objecten verenigt hij ui­tersten. Zijn intrigerende, ge­heimzinnige bouwsels tarten de wetten der logica. In de Li­brije bewijst hij zijn oorspron­kelijke talent, originaliteit en vindingrijkheid met enkele le­vensgrote keramische voorwerpen. Het woord object schiet tekort als typering van de bijzondere bouwsels die zich manifesteren als keramische lichamen.

Schijnbaar moeiteloos slaat Van Herwaarden een brug tus­sen disciplines. Hij verbindt klassiek meubilair, tijdloos design en ontraceerbare orna­mentiek met een instrumentari­um. De vondsten zijn razend knap, onvoorspelbaar en nooit opdringerig aanwezig. Temid­den van het bescheiden me­chanische geweld blijven de esthetische kwaliteiten van de voorwerpen moeiteloos over­eind. Enig bezwaar, dat aan de keramische lichamen kleeft, is dat ze een mens bezitterig ma­ken. Wie wil er geen windkast, watercirculator of projectiekanon die de wildste associaties op gang brengen in huis heb­ben. Herinneringen aan labo­ratoria, ontleedtafels, geheime bergruimten, tijdmachines en onverklaarbare zinsbegooche­lingen kunnen er op elk ge­wenst moment mee opgeroepen worden. Met behulp van temperatuur­verschillen, lichtintensiteiten en waterstromen heeft Van Herwaarden zijn objecten le­ven ingeblazen, waardoor ze beantwoorden aan eigen wetten en een confrontatie met de kijker tot een onverwacht avontuur maken. Daarnaast speelt de tijdloze vormgeving en de vindingrijke combinatie van materialen een belangrij­ke rol. Eén van de interactieve objec­ten, de zogenaamde longkast, is door Norbèr van Herwaar­den speciaal ontworpen als kijkkast voor de aquarellen van zijn zuster Caren. Haar transparante aquarellen waai­en niet alleen vliesdun op de zwoele wind in de kast, maar worden ook elders in de Librije geëxposeerd. Terwijl Norbèr leven blaast in zielloze dingen, dringt Caren door tot het bot van amorfe, vormloze mense­lijke en dierlijke lichamen. In combinatie met de eigenzin­nige transplantaties van een autoreverse cassettedeck, frequentietijdmechanisme, verhittingselementen en een com­pressor in keramische kunst vormen de brieven vanuit weke mensenmassa's een warm pleidooi voor de macht van de fantasie.

WIM VAN DER BEEK